Jan 11, 2017

Fatimah Azzahra: Ahli Keluarga Baru

Pada sekitar jam 4.38 petang 8 Januari 2016 (9 Rabiul Akhir 1438) (Ahad), telah wujud di alam dunia ini seorang lagi ahli keluarga baru saya, iaitu cucu. Namanya FATIMAH AZZAHRA (bin Mustaqem, dan ibunya Nur Afiqah), seberat 2.94kg setinggi 47 sm. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepadanya sebagai seorang Muslimah sejati. InsyaAllah...

Berikut, rakaman kunjungan atok (saya la tuuu) untuk bertemu Azzahra di Semenyih pada 14 Januari 2017:

Jan 5, 2017

Jual Pisang SE TANDAN

Kalau masa saya di peringkat sekolah menengah dulu dula la, orang yang menjual pisang, biasanya se sisir pisang yang dijual rupanyan seperti ini:
Namun begitu, pada hari ini, amat sukar untuk ditemui pisang yang dijual se sisir seperti di atas itu, kerana ia kini dijual seperti berikut:

 Nampak tak, seketul keratan tandan pisang yang turut dijual (yang kita tak dapat makan pun)


 Ketulan tandan pisang itu seberat hampir = dua biji pisang!!!


Apakah hukumnya dan undang-undangnya terhadap orang yang menjual pisang seperti itu?


Pasukan Petugas Khas Perkhidmatan Pembersihan Kampus USM

Suatu Jawatankuasa Petugas Khas bagi mengkaji aspek kontrak pembersihan di kampus-kampus USM telah ditubuhkan yang berkuatkuasa mulai pertengahan Ogos sehingga 31 Disember 2016. Saya adalah Pengerusi Jawatankuasa Petugas tersebut, Berikut gambar-gambar ahlinya:
Bincang Kursus Untuk SPAD Academy

Pada 22 Disember 2016, telah diadakan perbincangan di antara 2 pegawai kanan SPAD Academy dengan beberapa pensyarah HBP, USM. Tujuannya untuk merangka kursus untuk SPAD Academy tersebut dalam bentuk kolaborasi dengan USMKad Pengenalan Pemimpin-pemimpin Malaysia

Seseorang telah mengirimkan saya gambar kad-kad penegelan 5 pemimpin Malaysia yang lalu. Saya kongsikan untuk KENANGAN SEJARAH MALAYSIA

 
 

Oct 8, 2016

Berita Fitnah: SAMBAL NASI KERABU DARIPADA ULAR


Secara logik, mana nak cari ular banyak2, untuk buat *sambal ular* nasi kerabu? Tapi tanpa berfikiran waras, keyboard worriors terus foward dan foward dan foward

Fitnah tentang perkara tersebut, sebelum ini telah tersebar luas, akibat jari yg men"foward"kannya.
*Ya Allah, lindungi kami daripada melakukan dosa FITNAH*

Berikut 4 gambar, yang saya dapat daripada seorang sahabat, yang berkaitan proses membuat produk berkenaan.
Sep 26, 2016

Pindaan Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 (Akta 355)AKTA 355

Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965
Tajuk panjang & Mukadimah.
Suatu Akta untuk memberi bidang kuasa kepada Mahkamah-Mahkamah yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang - undang Negeri bagi maksud membicarakan kesalahan-kesalahan di bawah hukum syarak.
[1hb April 1965]
MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen dan dengan kuasa daripadanya, seperti berikut:
Seksyen 1. Tajuk ringkas dan pemakaian.
(1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah) 1965.
(2) Akta ini hendaklah terpakai hanya bagi semua Negeri di Semenanjung Malaysia.
Seksyen 2. Bidang kuasa Jenayah Mahkamah Syariah.
Mahkamah Syariah yang ditubuhkan dengan sempurnanya di bawah mana-mana undang-undang dalam sesuatu Negeri dan diberi bidang kuasa ke atas orang-orang yang menganuti agama Islam dan berkenaan dengan mana-mana perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai II bagi Senarai Negeri dalam Jadual Kesembilan kepada Perlembagaan Persekutuan adalah dengan ini diberi bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam oleh orang-orang yang menganuti agama tersebut yang boleh ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis:
Dengan syarat bahawa bidang kuasa sedemikian tidaklah boleh dijalankan berkenaan dengan apa-apa kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi tiga tahun atau denda melebihi lima ribu ringgit atau sebatan melebihi enam kali atau apa-apa gabungan hukuman-hukuman tersebut.
Seksyen 3. Pengesahan.
Segala kesalahan di bawah hukum Syarak yang sebelum mula berkuatkuasanya Akta ini berhubungan dengan Negeri-Negeri di Semenanjung Malaysia dan yang sebelum mula berkuatkuasanya Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah) (Pindaan dan Perluasan) 1989 berhubungan dengan Negeri-Negeri Sabah dan Sarawak telah dibicarakan oleh mana-mana Mahkamah yang disebut terdahulu hendaklah disifatkan telah dibicarakan dengan sah seolah-olah bidang kuasa yang berkenaan dengannya telah diberi kepada Mahkamah-Mahkamah tersebut oleh undang-undang Persekutuan.
SENARAI PINDAAN
Butir-butir di bawah seksyen 7(ii) dan (iii) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 (Akta 1)

Undang-undang
yang meminda
Tajuk Ringkas
Berkuatkuasa
dari
Akta A612
Akta Mahkamah Syariah
(Bidang kuasa Jenayah)
(Pindaan) 1984
1 Januari 1984
Akta A730
Akta Mahkamah Syariah
(Bidang kuasa Jenayah)
(Pindaan dan Perluasan) 1989
5 Mei 1989
Akta A996
Akta Tafsiran (Pindaan)1997
24 Julai 1997

SENARAI PINDAAN YANG DIBUAT OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG DI BAWAH SEKSYEN 6 AKTA PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG 1968 (AKTA 1)

Peruntukan
Butir-butir pindaan
Kuasa
Meminda
s. 1 (2) . .
Perkataan "Malaysia Barat" menggantikan perkataan "Negeri-Negeri Melayu"
s. 6 (1) (iii)
Keseluruhan
Akta
(Tiada berkaitan)


Kini Akta 355 berkenaan dicadangkan dipinda:

LIHAT PERBINCANGAN BERIKUT: