Apr 13, 2014

Kursus/Bengkel PERSEDIAAN PERSARAAN

Pada 7-9 April 2014, saya melaksanakan ceramah dan bengkel berjodol PERSEDIAAN PERSARAAN, di Hotel Seaview, Langkawi.
Kursus dianjurkan oleh Persatuan Badan Berkanun Malaysia, dan dihadiri oleh para penjawat badan-badan berkanun pelbagai peringkat daripada MKM, KETENGAH, FINAS, TOURISM MALAYSIA, LTAT dan MATRADE.

Modul kursus ini termasuklah yang berikut:
KEPERLUAN "BERSEDIA" SEBAGAI BERSARA 
STIGMA ORANG BERSARA
MENEROKA DIRI
MENEROKA MELALUI 4M DAN 4W1H
MENMANFAATKAN "MASA" YANG BERBAKI
PENGURUSAN KESIHATAN DAN KEWANGAN
BERTINDAK DENGAN MUNASABAH
PENGURUSAN DOKUMEN PERSARAAN DAN DIRI
PESANAN-PESANAN KHUSUS APABILA BERSARA