Apr 16, 2012

Berkongsi Ilmu 37: Kursus/bengkel Psikologi Kerja

Pada 11-14 April 2012, saya mengendalikan kursus/bengkel "Psikologi Kerja" anjuran Persatuan Badan-badan Berkanun Malaysia di Seaview Hotel, Langkawi. Pesertanya terdiri daripada penjawat Universiti Teknikal Melaka (UTEM), Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (PTPTN), Institut Pengurusan Kesihatan (IPK), dan SME Corp. Kerjasama mereka dalam menjayakan kursus/bengkel ini amat menggalakkkan. Semoga mereka dapat menyebarluaskan ilmu yang diperolehi kepada orang lain pula.

 En. Nadzri, Urusetia PBBM mengendalikan dokumen kursus

 Saya mengedalikan ceramah...

 Peserta melaksanakan perbincangan kumpulan ("menjelajah kemungkinan") melalui kaedah sumbangsaran...

Wakil peserta membuat pembentangan kumpulan...
 Melaksanakan lagi tugasan kumpulan...
 Saya membantu peserta melancarkan proses sumbangsaran...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.