Apr 10, 2016

Kursus Retreat MPOB Akta 695

Pada 6 hingga7 April 2016, pihak Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) menjemput saya mengendalikan kursus Retreat Akta 605 (Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000, bertempat di Ibupejabat MPOB, Bangi, Selangor.
Kandungan kursus/bengkel tersebut adalah, antaranya,PENGENALAN
Kewujudan penjawat
Menungan dan Ujidiri
Permainan pengurusan 1: Apakah “Tatatertib”
Permainan pengurusan 2: Mari berfikir: “Malas
TATAKELAKUAN & LARANGAN
Permainan pengurusan 3: “Ponteng
KITA DAN KETUA JABATAN/KETUA TERDEKAT
Permainan pengurusan 4: Imbau Kembali: “Arahan Tak Masuk Akal...”?
PROSEDUR KES TATATERTIB
TIDAK HADIR & SURCAJ
Permainan pengurusan 5: “Azimi dan Lewatnya
Permainan pengurusan 6: “Demi Menyelamat
HUKUMAN
SALAH LAKU “GENERASI BARU”
Permainan pengurusan 7
Permainan pengurusan 8
MUNASABAH


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.