Jun 26, 2016

Rumah GEMILANG, Sik, Kedah (Siri 2)

Pada 25 Jun 2016, sekali lagi saya mengunjungi Rumah Didikan Anak-anak Yatim Islam, Sik, di Rumah Gemilang 1 (untuk penghuni perempuan berumor 13-17 tahun) dan 2 (untuk penghuni lelaki), dan Nur Jannah (untuk penghuni perempuan berumor 12 tahun ke bawah). Selain bertujuan megunjungi mereka (berkenalan dan memahami penghidupan harian daan kemudahan sedia ada dan yang diperlukan), saya juga mneyampaikan amanah rakan-rakan seperjuangan di USM yang menghulurkan bantuan kewangan kepada mereka. Berikut rakaman aktiviti dan suasana tempat berkenaan:
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.