Jan 5, 2017

Pasukan Petugas Khas Perkhidmatan Pembersihan Kampus USM

Suatu Jawatankuasa Petugas Khas bagi mengkaji aspek kontrak pembersihan di kampus-kampus USM telah ditubuhkan yang berkuatkuasa mulai pertengahan Ogos sehingga 31 Disember 2016. Saya adalah Pengerusi Jawatankuasa Petugas tersebut, Berikut gambar-gambar ahlinya:
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.