Apr 30, 2018

Kursus Pembangunan Diri Dan Sahsiah

Pada 23-25 April 2018, bertempat di Hotel Grand Continental, Langkawi, saya mengendalikan kursus PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH. Kursus ini anjuran Yayasan Amanah Badan Bernanun Malaysia.
Alhamdulillah kursus berjalan lancar. semoga ia bermanfaat untuk peserta dan juga saya sendiri.

Kursus  ini merangkumi, antaranya,
•Objektif dan skop kursus/bengkel
•Mengenal Diri: Manusia, keunikan dan potensi
•Amanah dan Tanggungjawab
•Menjana Motivasi Diri dan Kumpulan
•Menyediakan Diri Menghadapi Cabaran
•Menerap Nilai-nilai Murni
•Pekerja berpengetahuan
•Pembelajaran berterusan dan Ikhtiar  
•Kerja Berpasukan
•Elemen/Situasi “makan diri”
•Betul Masa dan Tempat               
•Konsep dan aplikasi PENTERA
•Aplikasi Ishikawa, SWOT
•Tanggapan
•Keperluan pengurusan diri yang efektif: lazim & terkecuali
•Elemen 4M dengan mengambilkira “tujuan”
•Aplikasi konsep 4W+1H+1W dalam pengurusan yang relevan
•Aplikasi “masa” dan “tempoh”
•Komunikasi Yang Efektif
•Munasabah & Budibicara
               
Peserta akan melaksanakan beberapa “permainan pengurusan” dan kerja kumpulan.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.