Nov 3, 2015

Taman Negara Pulau Pinang

Pada 2 November 2015, saya, Dr Zul Zakiyudin dan 12 pelajar kursus Sarjana Sains Pembangunan Pelancongan (MSc Tourism Development) USM mengadakan lawatan sehari ke Taman Negara Pulau Pinang, bagi tujuanl awatan kajian kes di tapak bagi membolehkan para pelajar melaksanakan satu tugasan berkaitan kursus "Tourim Policy and Organization" yang dikendalikan oleh Dr Zul Zakiyudin dan saya.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.