Oct 6, 2011

Berkongsi Ilmu 26: Retreat Tatatertib MPOB 2


Pada 21-22 September 2011, bertempat di Dewan Sawit, Ibu Pejabat Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB), Bangi, Selangor Darul Ehsan, saya menjalankan ceramah/kursus "retreat" Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000, Siri 2, untuk pegawai-pegawai kanan MPOB. Sambutan amat baik dan banyak perbincangan berlaku, dan mereka ini semuanya ramah, rajin berbincang, bekerjasama dan rapat antara satu sama lain. Alhamdulillah...
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.