Sep 26, 2013

Apa Gunanya?

Boleh anda fikirkan 3 kegunaan/tujuan utama tali besar yang diikatkan pada jajaran pokok-pokok rhu ini?


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.