Dec 13, 2015

Gelagat Pelajar Semasa Sesi Pengajaran

Berikut rakaman gelagat para pelajar saya (yang saya rakam dalam beberapa sesi kuliah) yang mengambil kursus RMK 350: Undang-undang Pentadbiran pada sesi 2015:

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.