Dec 23, 2015

Taklimat/Kursus Kepada Pasukan Pakar Pentadbiran Tanah Kelantan

Pada isnin 21 Disember 2015, pihak Pejabat Tanah dan Galian (PTG) Negeri Kelantan menjemput saya memberikan taklimat/kursus kepada sekumpulan 50 pegawai kanan yang dikumpulkan di bawah "Pasukan Pakar Pentadbiran Tanah". Tajuk yang diminta saya ketengahkan adalah "PENGURUSAN SURAT KUASA WAKIL".Kandungan taklimat/kursus ini, antaranya:
a. Apakah Surat Kuasa Wakil dan kategorinya;
b. Sejarah Surat Kuasa Wakil;
c. Pemakaian Surat Kuasa Wakil;
d. Menulis, mengesah dan mendaftar Surat Kuasa Wakil;
e. Aplikasi dan isu dalam pentadbiran tanah.
Ahamdulillah, taklimat/kursus tersebut berjalan lancar, dan penuh dengan Q&A yang berkualiti tinggi. Semoga ia dapat dimemanfaatkan dalam menguruskan pentadbiran tanah dalam kes yang melibatkan Surat Kuasa Wakil.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.