Nov 6, 2012

Lebah dan Madunya...

Dalam satu siaran televisyen, ada dibuat kenyataan lebih kurang seperti berikut:

"Kajian saintifik dan akal munasabah menyatakan bahawa lebah tidak akan dapat terbang kerana sayapnya pendek, dan mempunyai tubuh yang besar..."

 Lebah: Perkara am

Berikut ini petikan daripada http://ms.wikipedia.org/wiki/Lebah (diakses 5 November 2012)
Pengelasan saintifik
Alam:    Haiwan
Filum:   Artropoda
Kelas:    Insecta
Order: Hymenoptera
Suborder:  Apocrita
Superkeluarga:                Apoidea
(unranked): Anthophila
Famili:
Andrenidae (lebah liar yang suka tinggal dalam lubang tanah)
Apidae (Lebah madu)
Colletidae
Dasypodaidae
Halictidae
Megachilidae (Lebah pemotong daun)
Meganomiidae
Melittidae
Stenotritidae
Sinonim
Xylocopidae (Lebah tukang kayu)

Lebah merupakan sejenis serangga terbang sosial yang hidup berkelompok dan lebih dikenali kerana peranan mereka dalam mengahwinkan bunga, menghasilkan madu dan juga lilin lebah. Terdapat kira-kira 20,000 spesies lebah, dan ia boleh didapati di setiap benua, kecuali Antartik.

“Lebah” daripada perspektif Al-Qur’an dan Hadith:

Terdapat satu surah khusus atas jodol “lebah”, iaitu An-Nahl.
“Dan Tuhanmu mewahyukan (mengilhamkan) kepada lebah: ‘Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang diciptakan manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).’ Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.” (An-Nahl: 68-69)

“Perumpamaan jannah yang djanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa yang didalamnya terdapat sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, (Apakah) itu sama dengan orang yang kekal dalam jahannam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong susnya?” (Muhammad : 150)

Hadith riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Al-Bazzar Rasulullah saw. bersabda, “Perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih dan tidak merosak atau mematahkan (yang dihinggapinya).

Hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah saw bersabda: "Ambillah / pergunakanlah olehmu sekalian akan dua ubat penyembuh iaitu madu dan al-Qur’an."

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang menjilat madu sebanyak tiga kali pagi pada setiap bulan, maka dia tidak akan terkena cubaan yang besar."

Hadith riwayat Muslim, daripada Abu Said Al'Kudri r.a. katanya: "Seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah S.A.W. lalu ia berkata, "Saudaraku sakit perut sehingga dia buang-buang air", Sabda Rasulullah SAW. "Minumlah madu kepadanya": Lalu diminumkan madu kepadanya. Kemudian dia datang balik kepada Rasulullah S.A.W lalu katanya " Telah ku  minumkan madu kepadanya tetapi sakitnya bertambah", Rasulullah S.A.W pula menyuruhnya meminumkan madu supaya berulang tiga kali. Dia datang lagi untuk kali keempat. Nabi S.A.W. terus menyuruhnya supaya meminum madu, Kata orang itu, "Aku telah menyuruhnya meminumnya Ya Rasulullah, namun sakitnya bertambah juga". Sabda Rasulullah S.A.W. "Allah Maha Besar, perut saudaramu itulah yang dusta". Lalu diminumnya pula madu, maka sembuhlah saudaranya".

Pendapat para Khalifah Islam tentang madu (lebah)

Dari Imam Ali a.s. beliau bersabda: “Madu adalah ubat dari segala penyakit,tiada penyakit di dalamnya, ia dapat menghilangkan lendir dan membersihkan hati”.

Dari Imam Ja’far Ash-Shadiq a.s., beliau bersabda: “Rasul saw sangat menyenangi madu“.

Dari Imam Ja’far Ash-Shadiq a.s., beliau bersabda: “Biasakanlah dirimu memperoleh dua ubat yaitu meminum madu dan membaca Al-Quran”.
 No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.