Dec 30, 2014

Ribut Di Pulau Pinang

Tup tup, semasa kebanyakan tempat lain di Malaysia mengalami banjir, di sebahagian tempat di Pulau Pinang pula mengalami ribut yang agak teruk:

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.