Jun 12, 2012

Akauntabiliti

Akauntabiliti:
Takrif am
Akauntabiliti Pengurusan: Skop
Contohnya...Ketidakcapaian objektif akauntabiliti pengurusan... Perhatikan apa yang berlaku. Apa yang sepatutnya dilakukan oleh pihak berkaitan? Apa respon pelanggan?

KURSUS/BENGKEL AKAUNTABILITI & INTEGRITI
Pendahuluan
Kursus ini memperkenalkan peserta kepada dua aspek utama yang melibatkan aspek akauntabiliti dan integriti daripada perspektif undang-undang dan pengurusan, yang dikira memadai cangkupannya. Ia bertujuan menjadikan pengurusan lebih berkualiti, efektif, dan berwibawa.
Objektif Kursus
·        Memahirkan peserta dengan beberapa bidang berkaitan akauntabiliti dan integriti   yang ada relevannya dengan undang-undang dan pengurusan
·        Meningkatkan kesedaran betapa pentingnya aspek akauntabiliti dan integriti dalam pengurusan harian sesuatu organisasi.
·        Menerapkan aspekakauntabiliti dan integriti pada praktis tugasan harian.
Metodologi dan Kandungan Kursus
Kursus dua (2) hari ini merangkumi, antaranya,
·                    Pengenalan, isu, dan keperluan akauntabiliti dan integriti dalam pengurusan
·                    Elemen, jenis dan evolusi integriti
·                    Instrumen aplikasi dalaman dan luaran berkaitan akauntabiliti
·                    Takrif dan konsep integriti
·                    Instrumen integriti
·                    Keperluan tata etika sebagai elemen integriti
·                    Keperluan pematuhan tata kelakuan dalam hubungannya dengan integriti
·                    Kajian kes kegagalan pematuhan tata kelakuan
Program & Aktiviti
Kursus ini mengandungi kombinasi ceramah/bengkel taklimat dan perbincangan aktif
Kumpulan Sasaran
Mana-mana pihak dan kategori peserta (koperasi, kerajaan dan badan berkanun) yang ada kaitannya dengan pengurusan

JADUAL

Hari 1
Taklimat kursus/bengkel
Takrif akauntabiliti
Konsep dan pemakaian
Jenis-jenis akauntabiliti
Evolusi terkini
Akauntabiliti dan aplikasinya
Instrumen bagi aplikasi dalaman dan luaran

Hari 2
Takrif “integriti”, keberkaitan dan konsep
Integriti dan dotrin maslahah ammah
Instrumen panduan integriti
Kewujudan Tata Etika dan kandungannya
Tata Etika dan Tata Kelakuan
Integriti dan elemen kecuaian
Integriti dan elemen jenayah       
Integriti dan elemen ketidakbertanggungjawaban
Integriti dan elemen jujur daan amanah
Integriti dan elemen berusaha dengan cekap
Integriti dan elemen menjaga nama baik
Kajian kes keperluan pematuhan tata etika dan kaitannya dengan integriti

SESIAPA YANG BERMINAT MENJALANKAN KURSUS/BENGKEL INI SECARA DALAMAN ATAU SEBAGAI PESERTA BAGI KURSUS/BENGKEL INI YANG DILAKSANAKAN OLEH USM, BOLEH HUBUNGI
1. PROF. MADYA ABDUL AZIZ HUSSIN 0139273389 abdaziz2002@gmail.com
2. Kamarule Manan
Unit Latihan, Pejabat Transformasi
Universiti Sains Malaysia
11800 Pulau Pinang Office (+604-653 2389 Faks 7     +604-656 5429 Email *    kamarole@usm.my Website  http://ulatihan.usm.my/v2/


SESIAPA YANG BERMINAT MENGHADIRI KURSUS/BENGKEL INI SEBAGAI PESERTA, BOLEH JUGA MENGHUBUNGI: 

PERSATUAN BADAN BERKANUN MALAYSIA5-3F, TINGKAT 3, JALAN HENTIAN 1C
PUSAT HENTIAN KAJANG
OFF JALAN REKO
43000 KAJANG
SELANGOR DARUL EHSAN

TEL : 03-87374531 / 87399249
FAX : 03-87399250

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.