Aug 7, 2012

Rogol Statutori (Statutory Rape)

Maksud "rogol statutori" adalah, jika seorang lelaki telah bersetubuh dengan seorang wanita yang berumur kurang daripada 16 tahun, TANPA MENGIRA SAMA ADA WANITA BERKENAAN BERSETUJU BERSETUBUH ATAUPUN TIDAK, maka lelaki tadi dikatakan telah melakukan perbuatan ROGOL (secara takrif statutnya). Jenayah ini diperuntukkan di bawah seksyen 375(g), Kanun Kesiksaan (Akta 574).

Menurut peruntukan seksyen 376(1), Kanun Kesiksaan, hukuman bagi perogol sedemikan adalah: Dipenjarakan untuk satu tempoh yang boleh sampai 20 tahun, dan disamping itu hendaklah juga dikenakan sebatan. NAMUN, menurut seksyen 376(2)(d) dan (e), jika perbuatan rogol tersebut adalah tanpa kerelaan wanita tersebut, ATAU, umur wanita tersebut kurang daripada 12 tahun, maka perogol tersebut HENDAKLAH dihukum penjara tidak kurang 5 tahun, dan tidak lebih 30 tahun, dan hendaklah juga dikenakan sebatan.

Soalan: Bagaimana nak mengira umurnya?
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.