Sep 10, 2012

Keselamatan Jalan Raya: Sokongan Keselamatan

Mulai 1 September 2012, kerajan telah menguatkuasakan piawaian peralatan-peralatan berikut:
1. Tayar
2. Topi Keledar
Kita sebagai pengguna, patutlah menyemak tayar dan topi keledar yang kita beli/gunakan


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.