Jul 28, 2012

Infiniti

Ungkapan “infiniti” merujuk kepada sesuatu yang “tanpa batasan”, atau “tanpa had”, atau ”tanpa akhir”. Perkataan Latinnya adalah ”infinitas”, yang bermaksud ”tanpa sempadan”, ”tanpa batasan”.

Dalam matematik (dulu disebut ”ilmu hisab”), simbol yang digunakan adalah angka ”8”.
  8

Dalam aspek kosmologi, pengkajian tentang infiniti dan alam semesta juga turut diketengahkan.

Jika pada lukisan, maka lukisan DUA GARISAN KEMBAR SELARI adalah contoh infiniti, dimana kedua-dua garisan tersebut tidak akan bertemu sampai bila-bila, dan di mana-mana pun.

Namun saya belum pernah terjumpa/terbaca kajian berkaitan hubungan Allah (swt) dengan konsep infiniti(maafkan saya atas kelemahan ini). Cuba kita lihat ”Sifat 20”, yakni 20 sifat-sifat Allah (swt) yang wajib/mesti diketahui dan wajib/mesti diyakini oleh setiap penganut Islam, yang ianya disebutkan di dalam al-Quran:
WUJUD (Ada)
QIDAM (Sedia)
BAQA (Kekal)
MUKHALAFATUHU LILHAWADIS (Tidak sama dengan yang baharu)
QIYAMUHUU BINAFSIH (Berdiri dengan dirinya sendiri)
WAHADAANIYAT (Esa)
QUDRAT (Kuasa)
IRADAT (Menentukan)
ILMU (Mengetahui)
HAYAT (Hidup)
SAMA’ (Mendengar)
BASAR (Melihat)
KALAM (Berkata-kata)
QOODIRUN (Maha Kuasa)
MURIIDUN (Menentukan)
AALIMUN (Maha Mengetahui)
HAYUUN (Hidup)
SAMI'UN (Mendengar)
BASIIRUN (Melihat)
MUTAKALLIMUN (Maha Berkata-kata)

Bukankah sifat-sifat yang ada pada Allah (swt) itu tiada batasnya, tiada tandingannya, tiada taranya, tiada akhirnya, dan tiada sempadannya?

Malah ada pula ciptaanNya yang bersifat infiniti, misalnya, kewujudan akhirat (neraka dan syurga).

MAHA SUCI ALLAH (swt) ATAS SIFAT INFINITINYA YANG SEBEGITU.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.