Sep 6, 2011

Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Ahli Majlis

Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
Peranan
Kuasa PBT
Cabaran
Sejarah
Siapa Ahli Majlis?
Lantikan
Tempoh
Paradigma dan cabaranNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.