Aug 25, 2011

Peranan, Tanggungjawab dan Kuasa "Ketua Terdekat"/"Ketua Jabatan"

Tanggungjawab dan Kuasa "Ketua Terdekat"/"Ketua Jabatan" dalam hal ehwal pengurusan tatatertib (dengan rujukan kepada badan berkanun persekutuan dan Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000.

 Takrif "Ketua Jabatan"
 Spektrum peranan dan tanggungjawab
 Menimbang kebenaran menjalankan pekerjaan luar
 Pelaporan pemunyaan harta
 Menimbang dan melapor penjawat bawahan yang menyenggara taraf hidup melebihi emolumen
 Melapor tentang penjawat bawahan yang dalam keterhutangan kewangan yang serius
 Tugas pelaporan pelanggaran peraturan tatatertib, oleh "Ketua terdekat"
 Tindakan yang Ketua Jabatan perlu ambil dalam kes ketidakhadiran kerja penjawat di bawahnya

 Pelaporan akibat prosiding jenayah


 Ketua Jabatan tidak boleh berada dalam Jawatankuasa Siasatan yang menyiasat penjawat di bawahnya
 Ketua Jabatan perlu tahu alamat terkini penjawat di bawahnya, dan penjawat hendaklah memaklumkan ha; ini kepada Ketua Jabatan
 Contoh kes 1
 Contoh kes 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.