Aug 27, 2011

Prosedur dan Proses Tindakan Tatatertib Penjawat Tidak Hadir Bertugas

Prosedur dan proses tindakan pengurusan dan tindakan tatatertib penjawat (di sini dirujuk spesifik kepada badan berkanun Persekutuan) yang tidak hadir bertugas adalah seperti berikut:


"Ketidakhadiran" (bagi maksud tindakan tatatertib) membawa tiga maksud berlainan, iaitu,
Ketidakhadiran Tanpa Cuti, atau
Ketidakhadiran Tanpa Kebenaran, atau
Ketidakhadiran Tanpa Sebab Yang Munasabah
1. Ketidakhadiran Tanpa Cuti


2. Ketidakhadiran Tanpa Kebenaran


3. Ketidakhadiran Tanpa Sebab Yang Munasabah


Proses/Prosedur Tindakan
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.