Feb 15, 2011

Pesuruhjaya Sumpah: Lantikan, Kuasa dan Tanggungjawab

"Jika tidak ada apa-apa batasan tertentu yang diberikan (kecuali mengenai kawasan atau tempat dimana Pesuruhjaya Sumpah itu berurusan) maka jika Pesuruhjaya Sumpah itu  dilantik atas kapasitinya sebagai seorang peguam bela dan peguam cara, maka dia melakukan hal-hal berikut:...."

Ayat di atas adalah sedutan daripada buku, ABDUL AZIZ HUSSIN. 2003. Pesuruhjaya Sumpah: Lantikan, Kuasa dan Tanggungjawab. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 49. Harga RM15.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.